2. ročník Skautského sportovního klání v Turnově

V sobotu 13. října se uskutečnil již druhý ročník „Krajského sportovního klání“. Za krásného počasí se v Turnově sešly hlídky v kategoriích světlušek, vlčat, skautek a skautů. Do klání zasáhly nejen domácí hlídky, ale i dvě družstva skautů z 10. oddílu vodních skautů z přístavu Maják Liberec.

Celá akce měla opět za cíl zatraktivnit program jednotlivých oddílu o sportovní den, který není pro naši organizaci zas až tak typickým jevem.

Prostory, které nám posloužily k pořádání druhého ročníku, jsme opět našli v Základní škole v Žižkově ulici a na Městském atletickém stadionu Ludvíka Daňka v Turnově.

Všichni jsme se sešli před devátou hodinou u ZŠ. Celé klání odstartoval turnaj ve florbalu (skauti a skautky) a turnaj ve vybíjené (vlčata a světlušky). Následoval turnaj ve fotbalu (skauti), přehazované (skautky) a florbalu (vlčata a světlušky). Následně jsme se přesunuli na atletický stadion, kde jsme uspořádali trojboj. Volné chvíle dětí vyplňovaly další sportovní aktivity, kterých si účastníci mohli podle své chutě zúčastnit. Jednalo se o badminton, líný tenis, kin-ball, ringo, lakros a softbal.

Konce programu byl v 16:30.  Celé akce se zúčastnilo téměř 100 dětí a více než 20 dospělých činovníků. Naše poděkování patří městu Turnov a KRJ Libereckého kraje za finanční podporu akce.

Snad případný třetí ročník přiláká více skautských středisek z Libereckého kraje.

Komentáře nejsou povoleny.