Bitva na králově poli, oslaveno!

Letos se utkaly opět tři rody, rod Křížovanských (1.dívčí, 2.chlapecký a Paviáni), rod Kopcovanských (Chobotnice a 4.chlapecký) a rod Srázovanských (Panoženky a Habokawy). Líte boje ve třech městech se střídaly s měřením zručnosti, fyzických sil o síly ducha. Letos jsme putovali do Kratochvíle, ale navštívili jsme i nová města Skály a Pláně. Proběhlo mnoho dražeb a rody si najaly bojovníky, léčitelky,velitele… ale vybavily se i plnými káděmi bahna nebo jinými zákeřnými zbraněmi středověku.

A proč to všechno? Protože král se zbytkem dvora chtěl vidět pořádnou bitvu na králově poli (byť jeho dvorní dámy chtěly jinou zábavu). A tak se nakonec i stalo, bitva na králově poli, kde se to slovy klasika „všechno seřezalo“, zakončila poslední čtvrtou královskou hru „Bitvu na králově poli“. Boj byl lítý a nakonec s průběhem celé hry stanovil i vítěze – stali se jimi Srázovanští, následováni na druhém místě Kopcovanskými a na třetím pak Křížovanštími.

Tím oslavy sv. Jiří našeho střediska ale neskončily, před závěrečným ohněm nás navštívili čtyři šermíři a my jsme viděli i zkusili, jaký byl ve středověku opravdu boj. Šampiónku si členky i členové zvolili okamžitě, jejich sympatie získala šermířka Lucie. A když šermíři odcházeli, objevil se vévoda Zdeněk s vévodkyní Terézií a všechny nás pozvali k ohni. Oslavy se dostaly do finále a u ohně se zpívalo, soutěžilo a vyznamenávaly se udatné činy.

A za rok? Za rok to bude určitě zase něco nového, budeme slavit, budeme hrát, vždyť sv. Jiří je náš!

Epilog

Bylo nebylo jedno království, zmítané bojem, které Čekalo na krále (2009), čekání bylo dlouhé, ale král se vrátil a svoji zemi vládl dobře a zem prospívala. Rody se snažily získat Královu přízeň (2010), dobývaly kámen, těžily dřevo, chovaly ovce a budovaly městečka. Země byla v rozkvětu a král získával svůj dvůr, zažili jsme slávu Královských měst (2011), šaškové, ceremoniáři i vévodové z celé země se setkávali na králově dvoře. Byla to největší sláva králova dvora. Doba králů se však chýlila ke konci a snad z králova rozmaru, nebo kvůli divokosti, nebo tím, že středověk končí, jsme zažili Bitvu na králově poli (2012). Král odchází, doba králů končí…

Komentáře nejsou povoleny.