Svátek sv. Jiří se uskutečnil v dávném Řecku!

V sobotu 26. dubna se konala jedna z největších střediskových her a oslava patrona skautů. Sešli jsme se ráno na terminálu, kde jsme všichni nastoupili do autobusu, které nás dopravily do žehrovských lesů.

Zde se měla celá hra odehrávat. Na začátku jsme se rozdělili do tří družstev: červená-Sparta, modrá-Korint a žlutá-Théby. Celá hra byla ve znamení řeckých bohů a naším úkolem bylo získat co nejvíce artefaktů. U každého řeckého boha byl připraven program. Buď bitva mezi národy, nebo například něco na inteligenci. Z každého úkolu jsme si vybojovali peníze, za které jsme dražili artefakty.

Odpoledne jsme se přesunuli na louku ve Skokovech. Zde byl zapálen slavnostní oheň. A před námi byly ještě tři úkoly celé hry: házení botou, přetahování, kvíz. Poté byly spočítány body na artefaktech.

Konečné pořadí dopadlo následovně. Na krásném třetím místě se umístil Korint, druhá Sparta a zvítězily Théby.

Celý večer byl zakončen stiskem přátelství a spočítáním všech zúčastněných.

Až na malý deštík nám počasí přálo a celý den jsme si všichni užili.

Komentáře nejsou povoleny.