Získání Královy přízně

Po sobotním svatojiřském ohni, na kterém se sešli skauti od nejmenších až po nejstarších, jsme byli uvedeni do velké střediskové hry Králova přízeň. Král nám vysvětlil, že města byla zničena a že je potřeba postavit města nová a získat tak jeho přízeň. A kdo ji získal? To vše jsme se dozvěděli v neděli 25. dubna…

25. dubna ráno nás – asi 150 členů, kteří přišli královu přízeň získat – dopravily autobusy do Žehrovských lesů. Tam jsme se rozdělili do 4 týmů a obsadili 4 hradiště, na kterých v tu dobu sídlili jenom purkrabí, kteří nás hrou provázeli. V deset hodin jsme se pustili do bojů.

Hra byla rozdělena na 2 části:

Život v městečku – potřebovali jsme získat co nejvíce surovin, a proto jsme plnili různé úkoly – stavěli vysoké věže, hledali zatoulané ovce pomocí GPS, hledali suroviny…všechno jsme potom dávali stavitelům, kteří za dané suroviny stavěli stavby…

Útok a obrana – potom jsme vyrazili útočit na cizí hradiště, abychom získali další suroviny na rozvoj našeho městečka. Zároveň jsme bránili hradiště naše…

Hra byla nabitá zážitky, plná nečekaných překvapení. Průběžně jsme se dozvídali výsledky, a tak probíhaly kruté boje až do konce. Akce se nám moc líbila – seznámili jsme se více mezi sebou, potrápili nejenom naši fyzičku, ale také hlavy…


Komentáře nejsou povoleny.