Humanitární akce po druhé – Kapka 2009

Již druhý rok se starší členové střediska (roverky a roveři) rozhodli podpořit svojí účastí konání celostátní humanitární akce Kapka. Junák letošní rok přispěl celkovou částkou 617 593 Kč, v Turnově jsme vybrali přes 10 000 Kč.

Kapka probíhala v sobotu 13.června 2009 na čerpacích stanicích Benzina Turnov a Shell Příšovice. Organizátoři by rádi touto cestou poděkovali vedoucím a personálu stanic za vstřícnost při pořádání akce. Kapky se zúčastnilo celkem 18 členů a členek střediska. Jejich úkol byl jednoduchý, umýt okna přijíždějícím automobilistům, poskytnout informace co to Kapka je a vybrat jejich případný příspěvek pro nadaci.

Co to tedy Kapka je? Kapka je je humanitární akce Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace. Veškeré získané finanční prostředky jsou určeny k rozšiřování Českého národního registru dárců kostní dřeně. Transparentnost celé sbírky zajišťuje zvláštní, pro tyto účely zřízený, účet Nadace. Pokud budete chtít přispět i vy na tuto sbírlu prostřednictvím naší sbírky setkáme se na Kapce 2010.

Komentáře nejsou povoleny.