Kupujeme pozemky pod základnou na Ostrově!

Vážené dámy, páni, příznivci skautingu, bratři a sestry,

turnovské středisko Junáka se svými 330 členy usilovně pracuje na koupi pozemku pod základnou na Ostrově. Skauting v Turnově byl založen před 100 lety. Za celou dobu svého fungování byl celkem třikrát zakázán nacistickými a komunistickými režimy pro své demokratické principy výchovy dětí a mládeže, a vždy tak o své klubovny a veškerý majetek přišel. Díky pomoci turnovských sokolů mohli skauti postavit v 90. letech své klubovny na pozemku obklopeném vodami Jizery na Ostrově. Místo, i když v povodňové zóně, je skauty a skautkami pro svou přírodní romantiku, vlastnoručně vybudované klubovny i udržovaný areál velmi cenné. Ostrov neslouží pouze skautům, ale i dětem ze širokého okolí jako dopravní hřiště a zároveň je zázemím pro odchytové zařízení pro psy.

Díky pochopení TJ Sokol Turnov, která snad pro podobnou historickou zkušenost, cítí význam vlastnictví nemovitostí nutných pro samotnou činnost dětí a mládeže, byl odsouhlasen prodej pozemků Ostrova turnovským skautům za vstřícnou, i když pro nás relativně vysokou cenu 2 210 600,-Kč. Pro skauty to bude znamenat velký finanční závazek do budoucnosti, který však s vidinou budoucího zachování skautingu v Turnově rádi poneseme.

Toto cestou se obracíme na Vás, stávající i minulé členy, přátele skautingu a rodiče s prosbou o pomoc. Žádáme všechny, kteří mohou pomoci buď finančním darem, půjčkou či jinak, aby kontaktovali vedoucího střediska Ing. Tomáše Hockeho – Podkováka osobně nebo na níže uvedeném emailu.

Finanční plán koupě pozemku je v této chvíli následující:
Sjednaná kupní cena Ostrova je 2 210 tis. Kč

 • dotace skautského ústředí 638 tis. Kč
 • půjčka ústředí 1 000 tis. Kč (splátka bude činit 100 tis. Kč/rok)
 • účet střediska 150 tis. Kč
 • nyní je potřeba získat nebo půjčit minimálně 422 tis. Kč

Aktualizovaný finanční plán koupě pozemku z 1.6.2016 je v této chvíli následující:
Sjednaná kupní cena Ostrova je 2 210 tis. Kč

 • dotace skautského ústředí 638 tis. Kč
 • dar Města Turnov 800 tis.Kč
 • vlastní peníze skautů, rodičů a příznivců skautingu 680 tis.Kč (soustřeďování peněz nadále pokračuje na transparentním účtu)
 • bezúročná půjčka ústředí Junáka 92 tis. Kč

Aktualizovaný finanční plán koupě pozemku z 15.6.2016 je v této chvíli následující:
Sjednaná kupní cena Ostrova je 2 210 tis. Kč
Daň z převodu nemovitostí 4% = 85 tis. Kč

 • dotace skautského ústředí 638 tis. Kč
 • dar Města Turnov 800 tis.Kč
 • vlastní peníze skautů, rodičů a příznivců skautingu 735 tis.Kč (soustřeďování peněz nadále pokračuje na transparentním účtu, cíl je 857 tis.Kč)

Aktualizovaný finanční plán koupě pozemku z 30.6.2016 je v této chvíli následující:
Sjednaná kupní cena Ostrova je 2 210 tis. Kč
Daň z převodu nemovitostí 4% = 85 tis. Kč

 • dotace skautského ústředí 638 tis. Kč – zasláno 550 tis.Kč o dalším jednáme
 • dar Města Turnov 800 tis.Kč
 • vlastní peníze skautů, rodičů a příznivců skautingu 891 tis.Kč (soustřeďování peněz nadále pokračuje na transparentním účtu, cíl je 945 tis.Kč)

V rámci spoření na koupi Ostrova se středisková rada rozhodla zvýšit registrační příspěvek o 200,-Kč/člen s výhledem na celou dobu splácení půjčky. Rovněž část peněz, které uspoříme při pořádání letních táborů, bude po souhlasu rodičů použita na splácení Ostrova.

Minulé generace skautů musely ukázat velkou odvahu a statečnost, proto věřím, že pro nás – soudobé skauty – bude koupě Ostrova výzvou pro skromnost a zdravé zajištění budoucnosti skautingu v Turnově.

V Turnově 1. března 2016
se stiskem levice

Ing. Tomáš Hocke – Podkovák
vůdce střediska Štika Turnov

Přispějte do 6.června 2016 na transparenční účet 2600923414 / 2010 (kliknutím na číslo je možné účet zobrazit).

Komentáře nejsou povoleny.