Královská města a oheň sv. Jiří

Rok se s rokem se šel a středisko opět uspořádalo velkou celostřediskovou hru, která se konala 16. dubna v Žehrovských lesích.

Před samotnou hrou si všichni na družinových schůzkách připravili trička, na kterých byl nastříkán erb rodu, barva erbu určovala věkovou kategorii. Vybíjelo se jak jinak než stržením životu z levého rukávu. Kromě bojů také jednotlivé družiny získávaly víčka v několika různých dovednostech jako například znalosti dopravních značek, první pomoci provazové lávce, tangramy, znalosti rostlin a živočichů i práce s GPS. Po získání bylo možno si na třech místech u každé tvrze v dražbě koupit postavy. Hodnota vydražených postav pak určovala pořadí ve hře.

Po ukončení všech bojů jsme se po částech vypravili na tábořiště do Skokov, kde byl přichystán slavnostní oheň. Ten letos zapaloval Ťapajz ze třetího oddílu. U ohně byli slavnostně mečem pasováni noví rádci, kteří ukončili rádcovský kurz Malý strom. Dále jsme si zazpívali a proběhlo vyhodnocení střediskové hry. Oheň jsme ukončily posláním stisku přátelství. V kruhu nás celkem stálo 178 lidí. Poté jsme se již nalodili do přistavených autobusů a vydali se domů.

Pečlivě připravená hra pro velké množství účastníků prověřila všechny naše schopnosti a dovednosti – a každý z nás se stal součástí Party, ve které se mu naskytla Příležitost, jak být užitečný a jak pomoci Partě k dosažení cíle – vybudování královského města!

Komentáře nejsou povoleny.