Nezahálíme ani během omezení činnosti

Přestože kvůli koronaviru máme jako skauti omezenou činnost, na Ostrově panuje čilý stavební ruch. Během listopadu proběhla v naší hlavní klubovně jedna z největších stavebních akcí za posledních několik let. Zrealizovali jsme kompletní výměnu elektroinstalace ve všech klubovnách od hlavního elektroměrového rozvaděče po poslední zásuvku. V klubovnách přibylo rovněž nouzové osvětlení pro zvýšení bezpečnosti při neočekávaném přerušení dodávky elektrické energie nebo požáru a v části z nich bylo osazeno nové osvětlení. Investiční náklady akce byly v celkové výši 174.378,- Kč. Na akci jsme dostali dotaci z programu opravy a údržby materiálně – technické základny organizačních jednotek Junáka – českého skauta, který je finacován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve výši 113.945,- Kč. Akci provedla firma pana Radima Trosberga v průběhu několika týdnů ke všeobecné spokojenosti nás všech. Děkujeme všem zúčastněným.

Ačkoli se nyní v klubovnách netopí, pilně se připravujeme na pokračující topnou sezónu, aby nám bylo v klubovnách příjemně až se znovu budeme moci potkat. V listopadu proběhla výstavba nového samostatného komínu v klubovně 4.ch.o., aby splňoval všechny normové požadavky z hlediska případného požáru. Na tuto akci plynule naváže práce na vyvložkování komína v klubovně Habokawy, který je společný pro kamna v klubovně Dost. Celkové náklady této akce se blíží 93.000,-Kč. Akce bude provádět turnovská firma Tukos, s.r.o.

Komentáře nejsou povoleny.