Opustil nás bratr Slim

Od vstupu do Junáka bratr Zbyněk Varcl – Slim aktivně pracoval v činovnických funkcích. Nejprve jako rádce družiny, vůdce oddílů a zástupce vůdce tábora, který byl zlikvidován StB a aktivisty SČM.

Díky této činnosti byl Slim vyslýchán  a posléze vyloučen z VŠ. V roce 1968 se aktivně podílel na obnovení činnosti Junáka. Byl členem poradního sboru velitele Riegrovy oblasti a vůdce oblast. LŠ prof. Thorovského. Byl lektorem OLŠ Riegrovy oblasti, instruktorem LŠ Českého ráje, členem KRJ Východočeského kraje. V roce 1989 se opět velmi aktivně zapojil do činnosti Junáka. Byl výchovným zpravodajem ORJ Semily, byl členem KRJ Liberec.  Doslova jeho koníčkem byly čekatelské zkoušky. Dalším předmětem jeho zájmu byly závody – Svojsíkův závod a ZVaS. Již v roce 1969 z pověření bratra Plajnera navrhl bodovací systém. I nadále  od roku 1990 byl hlavním organizátorem střediskových, okresních, krajských kol závodů  a v roce 1997 o ústředního kola SZ. V turnovském středisku, jehož pojmenování navrhl, zpracovával mnoho let registraci, vedl rádcovský kurz a osobně připravoval závodní hlídky, které postupovaly do vyšších kol závodů. Od roku 2001 je členem Svojsíkova oddílu.  Bratr Slim byl příkladem neúnavného dobrovolného skautského činovníka.“

Později byl Slim pravidelným aktivním účastníkem setkání oldskautů a neúnavným muzikantem.

Ve věku 91 let Slim pátek 23. 7. 2021 zemřel. 

 

Komentáře nejsou povoleny.