Obnovení činnosti

/aktualizováno/ Fungování střediska se pozvolna vrací do normálu, činnost zahajujeme za dodržování pravidel a pokynů Výkonné rady Junáka. Oddíly se budou převážně setkávat na výpravách, s rodiči a členy aktivně komunikujeme. Nadále intenzivně připravujeme stálé i příměstské tábory.

Milé sestry, milí bratři, jistě jste zaznamenali, že platnost rozhodnutí o pozastavení běžné skautské činnosti ze dne 10. března 2020 skončí o půlnoci z 10. na 11. května 2020. Samozřejmě není možné vrátit se ihned do stavu před epidemií. V této chvíli nepočítáme se zahájením družinových schůzek a dalších oddílových aktivit dříve než v týdnu od 25. května 2020.

Je to zejména z důvodu nemožnosti zajištění dospělé osoby na každé schůzce a především nekonečnému papírování, desinfekci prostor, pohybu v rouškách a nutnosti dodržování odstupů, které se myslíme, že nedokážeme 100% zajistit. Zároveň ale otevíráme Ostrov od 11.5. pro věkovou kategorii 15+ a to zejména z důvodu umožnění osobních setkání oddílových rad a příprav táborů. Samozřejmě za standardních podmínek, které obecně platí a pokud možno pouze ve venkovním prostředí.

Od 25.5. předpokládáme rozvolnění některých náročných opatření, které nám umožní reálně konat družinové schůzky, případně nějaké družinové „výlety“ mimo areál. Klasické oddílové výpravy a schůzky nám pravidla zatím neumožňují.

Co se týká táborů, nadále veříme v to, že nějakým způsobem proběhnou a zatím nevíme, zda budeme moci podmínky splnit. Na vás nyní bude zjištění vašich personálních možností, zejména ve vztahu s vašimi vysokoškoláky, ale i dovolených v zaměstnání. Komplikací je i to, že turnovské školy zrušily plánované ředitelské volno na školách v termínu 29.-30.6., kdy už jsme měli první běh táborů. Bohužel k táborům budou první závazné informace až na konci května.

Se stiskem levice Standa a Sabča

Komentáře nejsou povoleny.