Rádcové na jarním víkendu

Ve dnech 7. – 9. května proběhl poslední víkend našeho rádcovského kurzu Malý Strom. Účastníci kurzu se vypravili do Drhlen, aby se zde mohli víkendově již potřetí napít ze studny, kterou vykopali jejich předchůdci.

Kdo se nebál, ochutnal sportovní lezení, bloudil v myšlenkách a hledal odpovědi na to, čím se skautování odlišuje od běžných zájmových kroužků a zda tomu skutečně tak je, aby se záhy našel v mapě pro orientační běh. Relaxací pak byla jízda na kanoi a stavba malé lanové překážky. Cesta domů nebyla pouhým výletem, ale skutečnou dobrodružnou výpravou přes neznámé končiny.

Toto jarní víkendové setkání završilo vzdělávací cyklus a nyní frekventanty kurzu čeká revize vědomostí, dovedností a samostatných výstupů, které prověříme na konci srpna.

Svišť


Komentáře nejsou povoleny.