Rádcovský kurz Malý strom zahájen!

Sešli jsme se v pátek 24. února odpoledne na turnovském nádraží. Navzájem jsme se mnoho neznali, ale všichni jsme byli natěšeni na nadcházející víkend. Vlakem jsme se dostali do Rychnova u Jablonce nad Nisou a odtud přímým autobusovým spojem do Hrabětic – vesničky, kde se nacházela chata Sokolka.

Po náročném výstupu na Sokolku všichni shodili svá zavazadla a obsadili místa v pokojích rozdělených na frekventanty, roverský kmen a vedoucí. Po chvilce oddychu už nastal večerní program. A čím by měl začít? No přece seznamováním! Pod velením Janiny se účastníci za pouhou hodinu stihli velice sblížit.

Poté proběhlo očekávané zahájení celého Rádcovského kurzu Malý strom 2012. Účastníci byli vyzváni, aby si venku našli v kruhu svíček „tu svou“ s citátem nebo mottem, který se jim nejvíce zamlouval. Odebrali se dál za vedoucími, kde byli seznámeni s tématem celého jejich kurzu. Janina překřičela nepříznivé počasí a nahlas četla:

…Statečné je srdce Malého stromu,
jeho silou je vlídnost
Malý strom nikdy nebude sám.
…Poznal jsem, že já jsem Malý strom; byl jsem šťasten, že mě někdo miluje a že po mně někdo touží.”

Sobota už probíhala naplno. Budíček, rozcvička, snídaně a následně se účastníci vydali na běžky, lyže nebo pěšky na rozhledny v okolí Hrabětic. Po návratu a výborném obědu následovaly přednášky. Účastníci se hlavně seznámili s tím, jak připravovat schůzky podle nových stezek a jak děti motivovat. Však soustředěnost po chvíli upadala, a tak mezi přednášky byly zařazeny i hry na odreagování. Den jsme zakončili s Bublou a jeho programem na větší poznání druhých.

V neděli byly připraveny od roverského kmene vzorové schůzky na body ze stezek pro světlušky, vlčata a skauty. Účastníci se v družstvech střídali na jednotlivých schůzkách zaměřených vždy na jeden okruh stezek – Můj kamarád, Kdo jsem a Svět okolo nás.

Po obědě nadešlo balení a následně poslední aktivita s Kosákem: pět potravinářských barviv, voda, stříkačky a všude sníh. To vše stačilo k výtvarnému zkrášlení silnice.

Plni nových zážitků a zkušeností jsme se rozešli odpoledne v Turnově na vlakovém nádraží.

[Not a valid template]

Komentáře nejsou povoleny.