Čekatelské zkoušky v Semilech

V sobotu 6. dubna ráno se sešli skauti z různých měst, aby se pokusili o složení čekatelské zkoušky.

Zkoušky proběhly v budově Státního okresního archivu v Semilech. Okolo devéte hodiny byl nástup účastníků, ve kterém jsme zahájili vyplňování testů, které na nás čekaly. Nejprve jsme měli za úkol vyplnit test ze zdravovědy a poté z hospodářství. Hned po jejich vyplnění jsme se pustili do testu z myšlenkových základů skautingu, úvodu do pedagogiky a psychologie, metodiky, organizace a práva a základů hospodaření.

Po vyplnění testů nás čekalo malé občerstvení v podobě párků a krátký odpočinek. Přibližně v jednu hodinu odpoledne, jsme byli po trojicích volány jednotlivými členy komise k ústnímu pohovoru na vybrané téma a společně ho prodiskutovali. Při tomto pohovoru zhodnotil onen komisař nejen úroveň našich odpovědí, ale i náš postoj k budoucí vykonávané činovnické funkci.

Kolem čtvrté hodiny bylo ukončení zkoušek a ti z nás, kteří prospěli, složili činovnický slib a obdrželi čekatelský dekret. Ti, kteří neprospěli, si budou moci v daný termín opravit zkoušku, ve které neprošli. Všem každopádně přeji hodně zdaru, síly a trpělivosti při vykonávání činovnické funkce.

Komentáře nejsou povoleny.