Společně proti leukémii se dá bojovat!

O víkendu 14. a 15. června se konala sbírka, kterou naše středisko a lidé znají pod názvem KAPKA. Letos sbírka ožila novým názvem SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII a její nový kabát jsme oprášili i my v Turnově.

Sbírka, kterou pořádá Junák a Nadace transplantace kostní dřeně, se snaží získat nejenom prostředky na léčby lidí nemocných leukémií, ale taktéž se snaží vmísit mezi lidi povědomí o registru dárců kostní dřeně.

Sbírka se konala na Benzině směrem na Jičín a na benzínce Shell směrem na Prahu. Vystřídalo se 18 roverů ze střediska, kteří v krvavě rudých tričkách myli skla aut, zároveň informovali o této sbírce a předávali lidem informativní letáčky. Řidiči aut potom mohli přispět libovolnou částkou do zapečetěných kasiček.

A kolik jsme za páteční den a sobotní dopoledne vybrali? Částku 15 700 Kč, což je nejvíce v historii charitativních sbírek střediska! Děkujeme všem zúčastněným.

Komentáře nejsou povoleny.