Ústřední kolo Závodu vlčat a světlušek – Turnov první

Letošní ročník Závodu vlčat a světlušek je u konce. Po všech místních i krajských kolech přišlo to závěrečné, tedy celostátní. Ústřední kolo ZvaSu pořádali skauti ze severu Čech, především z Mostu, Litvínova a Loun. Náš oddíl, semilských okres i liberecký kraj reprezentovala družina Bobrů ve složení: Filozof, Bejk, Marek Č., Antonio, Sysel a Motor. Sedmý člen, Vydra, bohužel před odjezdem onemocněl, nicméně pomáhal družině se do ústředního kola vůbec dostat a je plnohodnotným členem týmu. Družina Bobrů získala fenomenální první místo!

Z turnovského nádraží kluci odjeli v pátek dopoledne v doprovodu Zdeničky Rysové (vůdkyně 1. dívčího oddílu) a po několikahodinové cestě dorazili do Litvínova, do místa závodů. Ubytování bylo zajištěno v místní ekologické škole Schola humanitas, která je výborně vybavena pro takové velké akce. Po rychlém vybalení se všichni účastníci přesunuli do místního divadla, aby mohly být závody slavnostně zahájeny. V rámci zahájení každá družina vystoupila se svou scénkou, v níž se představila. Naši kluci si za své téma zvolili softball, jakožto jejich nejoblíbenější hru. Krátce také zazpívali a podle některých ohlasů se tím i vepsali do paměti přítomných diváků.

Samotné závodění začalo v sobotu ráno v nedalekém klášteře Osek. Bobři vyběhli lehce po 11:00 jako hlídka číslo 26. Jejich doprovodem byl Kecal z Litoměřic. Symbolickým rámcem byl příběh města Ember, tj. lidí, kteří z ekologických důvodů musí vybudovat svá obydlí pod povrchem. Hlavní hrdinové tohoto příběhu se jednoho dne rozhodnou najít v sobě kus odvahy a vystoupit znovu a na zem. Těmito hrdiny byly i soutěžící družiny. Vlčata a světlušky poměřili své síly ve skautských dovednostech (poznávání přírody, šifry,…) i v dovednostech všedního dne (výroba jídla, řešení krizových situací). Družiny byly velmi vyrovnané a všechny předvedly skvělé výkony.

Po ukončení závodu v odpoledních hodinách se rozhodčí pustili do výpočtu výsledků a děti se vrátily zpět do školy, kde na ně čekalo velké množství aktivit. Mohly si namalovat vlastní pohled, vyrobily si tašku i bavlněnou myš. Každý si mohl raznicí vyrazit do koženého řemínku vlastní vzor a získat tím hezký dárek. Unaveni po celém dni a naplněni dobrou večeří, škola ulehla ke spánku před desátou hodinou.

Ráno nás čekalo rychlé balení a přesun do divadla. Vyhlašování výsledků bylo značně napínavé, nejprve pro světlušky a později i pro vlčata. S každým vyhlášeným místem se zvýšila šance, že to další připadne našim Bobrům. Naštěstí museli být napjatí až do posledních dvou míst a když moderátor vyhlásil na druhém místě Draky ze Šlapanic, propuklo u našich kluk zasloužené veselí. Bobři z Turnova se stali nejlepší republikovou hlídkou a zapsali se tak jednou pro vždy na plaketu putovního poháru, jenž jim na dva roky náleží.

Cesta zpátky byla velmi příjemná a rychlá, ostatní skauti na Bobry s uznáním hleděli a ti se cítili právem (aspoň trošku) pyšně. Do Turnova přivezli nejcennější trofej pro svou věkovou kategorii. Patří jim dík celého libereckého kraje. Na závěr se sluší dodat, že kluci vděčí a děkují za toto umístění také svým rádcům (minulým i současným) – Emanovi, Komárovi, Matoušovi a Bobrovi.

[Not a valid template]

Komentáře nejsou povoleny.