Valná hromada 33. klubu OS

V pátek 25. ledna 2013 se sešla v podvečerních hodinách na Ostrově Valná hromada 33. oddílu oldskautů. Kromě starších matadorů byla přítomná celá věková škála členů a činovníků střediska.

Byla zhodnocena činnost oddílu za uplynulý rok.

Nejstarší sekce OS podnikla dvě tradiční akce: Tříkrálové setkání a připomínku sv. Jiří.

Další akce podnikly rodinky s dětmi: týdenní letní tábor na Farské louce, květnový víkend v Pleskotech a další víkendové akce  (lodě, lyže, kola, …).

Vyrůstá rovněž generace mladších rodičů a dětí, kteří letos poprvé tábořili na chatě v Pasekách nad Jizerou.

Všichni se rovněž aktivně zúčastňují velkých akcí střediska – 100 let skautingu, podzimní setkání turnovských oldskautů.

Krátký proslov přednesl náčelník kmene dospělých – Sása. Další program oddílu byl diskutován především s ohledem na větší otevření oddílu činovníkům, kteří již u svých oddílů nejsou aktivní. Bylo rozhodnuto o novém organizačním schématu oddílu a navrhnuto nové vedení oddílu. Vůdcem oddílu se stává Eman, zástupkyní Wendy. Oddíl je formálně rozdělen na 4 družiny: družina OLD matadorů – Bivoj a Sása, družina Čmeláků (TRD) – Marťa, družina mladších rodičů s miminky – Janina, družina oddílových vysloužilců a prozatímně bezdětných – Eman. Šéfové družin tvoří radu oddílu a jsou hybateli celého oddílu. Všechny družiny se hlásí k odkazu 33. klubu OS a k jeho znaku. Tradiční společnou akcí oddílu se stává zářijové setkání turnovských oldskautů a přátel a lednová valná hromada. Další akcí by měla být oslava sv. Jiří na Ostrově.

Doufáme, že příští rok nás bude více a rovněž přehled našich akcí bude snad rozsáhlejší.

Komentáře nejsou povoleny.