Vedení střediska obhájili Podkovák a Dita

V páteční podvečer dne 5. listopadu se sešli členové střediskové rady a další členové střediska, aby zvolili vedení střediska Štika Turnov na další 3 roky.

Nejprve si účastníci – vůdci oddílů a jejich zástupci, volení členové střediskové rady, zástupci okresu a kraje, ale také další členové střediska, kteří se o dění zajímají (ti však měli jen hlas poradní) – vyslechli zprávy z let 2007 – 2010, a to zprávu vůdce střediska Tomáše Hockeho – Podkováka o činnosti střediska v uplynulém období, zprávu hospodářky Kateřiny Zajgerové – Chamči, zprávu vedoucího revizní komise Jana Budiny – Honyho a zprávy Viktora Tomka – Tómy o stavu a vývoji střediskového archívu.

Poté následovala volba jak delegátů dalších sněmů (okresního – 10 delegátů, krajského  – 3 delegáti a Valného – 3 delegáti), také volba členů revizní komise, kterými se stali Jan Budina – Hony a Michal Kubánek – Škubis,  a člena střediskové rady, kterým je Zdeněk Fišer – Motejl.

Nejdůležitější volbou byla volba vedení střediska Štika Turnov. Následující tři roky povede středisko staronová dvojice, a to vůdce střediska Tomáš Hocke – Podkovák a jeho zástupkyně Dita Veselá. Přejeme jim do dalšího období spoustu energie a nápadů!

Následovala diskuze k otázkám, které se budou řešit na Valném sněmu v Kolíně. Středisko se vyjadřovalo k otázkám krojového řádu, apolitičnosti Junáka,  k logu a znaku Junáka. V diskuzi bylo navrženo, aby se členové skautského hnutí aktivně podíleli na rozvoji občanské společnosti. Proběhla také myšlenka, aby v krojovém řádu bylo doplněno, že světlušky a vlčata mohou nosit místo košile skautské tričko a šátek.

Další témata se budou řešit na následujících sněmech, naši zástupci díky této předsněmovní diskuzi vědí, jak se k probíraným tématům postavit. Těšíme se na zprávy z dalších sněmů.

Komentáře nejsou povoleny.