Ostrov pokladů na Ostrově

Základním pilířem  základního kola Závodu vlčat a světlušek 2010 se stala spolupráce, rozhodnost, samostatnost…to vše prokázalo 21 soutěžících hlídek, které se sjely v pátek 14. května do Turnova, aby vyzkoušely, jak se dovedou utkat s disciplínami „ze života“.

V pátek vše začalo velkou bitvou na Jizeře, ve které piráti ukradli Španělům poklad. Naším úkolem bylo poklad znovu objevit a získat zpět…

Po přespání mohl sobotní závod začít. Na 200 skautů a skautek z celého kraje se vypravilo na trasu, která vedla Šetřilovskem a Dolánkami. Disciplíny byly různorodé – od přeplouvání Jizery, přes výrobu vlastního zeleninového salátu, vyhledávání informací v různých knihách až po balení věcí na výpravu a lanové překážky. Každý si našel to své.

Po obědě se všichni závodníci snažili složit mapku Ostrova se zakresleným místem pokladu. A našli jsme ho! Byla to truhla plná penízků, které si závodníci rozdělili.

V odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení, na krajské kolo postupují 3 vítězné hlídky jak dívčích, tak chlapeckých družin.

Závod si závodníci i přes nepřízeň počasí užili a na velké skautské setkání budou dlouho vzpomínat.

Komentáře nejsou povoleny.