Další kvalifikovaní vůdci v našem středisku…

V pátek a sobotu (15 a 16. května 2015) probíhala v Jablonci nad Nisou vůdcovská zkouška. Jedná se nejen o soubor znalostí ale i o osobní postoje, které musí účastník tohoto kurzu splnit, aby úspěšné tuto zkoušku složil a získal kvalifikaci Vedoucí oddílu.

Tato kvalifikace poté opravňuje držitele k vedení oddílu a také k vedení zotavovací akce, tedy tábora.

Způsob zkoušek v Jablonci je odlišný od ostatních vůdcovských zkoušek v republice. Zatímco jinde účastníci absolvují alespoň dva víkendy a jedno týdenní setkání, zde je možné vůdcovskou zkoušku složit tzv. za víkend.

Aby však bylo možné účastníky řádně a kvalitně vyzkoušet předchází tomuto jedinému zkušebnímu víkendu několik úkolů.

Úkoly prověřují schopnosti při vyhledávání informací, přípravě programu pro různé věkové skupiny a také znalost bezpečnostních opatření.

Samotný víkend se pak skládá z písemních testů z oblastí hospodaření, zdravověda a organizace a právo. Pro mne byl nejtěžší test z hospodaření, jelikož se opíral o znalosti obsahu řádů, které v Junáku nastavují pravidla pro nakládání s majetkem a financemi. Nicméně i zde se dal uplatnit zdravý selský rozum a mnoho odpovědí bylo možno logickým postupem odvodit.

Poté následovaly ústní zkoušky, které se však spíše než ústním maturitám (které ve mně slovo „ústní“ evokuje) podobaly přátelským rozhovorům. Zde byl velký prostor pro obhajobu domácí přípravy a také písemných testů.

Z víkendu jsem si odnesl nejen vůdcovský dekret, ale při přípravě jsem si výraznou měrou rozšířil vědomosti o vnitřním fungování Junáka a také o právní a hospodářské stránce naší organizace. Doporučil bych složení vůdcovské zkoušky každému činovníku. I tomu, který nemá v plánu vést oddíl nebo tábor.

Zkoušky jsem se zúčastnil s Dominikou „Skippy“ Hübnerovou – vůdkyní 3. dívčího oddílu v našem středisku, která i navzdory své blížící se maturitní zkoušce prospěla se skvělým výsledkem a je rovněž kvalifikovaná k vedení oddílu a tábora.

Komentáře nejsou povoleny.