Novinky

Aktuální informace k činnosti

Aktuálně pro skautky a skauty, vedoucí i skautské rodiče: Pokud dojde po víkendu k ukončení nouzového stavu, zůstaneme v dohledné době přesto ve stejném režimu jako dosud, nebudeme hledat mezery v nařízeních. 

(Pokračování textu…)

Opustil nás bratr Bivoj

Dne 10. února nás ve věku 81 let opustil bratr Bivoj – Vratislav Tomášek, držitel Medaile starosty města za vynikající celoživotní práci s mládeží v turnovském Junáku a Klubu českých turistů. Bivoj patřil k novodobým zakladatelům 4. oddílu skautů v Turnově. V devadesátých letech po obnově skautingu zvedl vlajku turnovských skautů a společně s dalšími pardy jako byl Jablíčko, Dan, Sása, Alcor, Dlouhý Tom, Slim a nemnoho dalších, položil základy pro naše středisko. Skautoval i v letech 1968-1969 a 1947-1950 a je absolventem lesní školy. V dobách zákazu skautingu se aktivně věnoval práci s mládeží v rámci turistického oddílu, dnes Klubu českých turistů v Turnově. Kromě vedení oddílů pomáhal stavět i naše klubovny v areálu kasáren a později i na Ostrově. Patřil k vůdcům, kteří svým nadšením a stylem vedení dokázali přenést kouzlo skautingu na nás. Ať mu lilie svítí na cestě za obzor!

(Pokračování textu…)

Opustila nás sestra Eva

Eva rozdávala optimismus a nadšení na potkání. Patří k těm, kteří se zasloužili o obnovení skautingu v Turnově v 90. letech. Ať ji lilie svítí na cestě za obzor.

(Pokračování textu…)

V novém roce v novém střediskovém tričku

Od letošního roku budou naši členové na akce, výpravy a tábory jezdit v novém funkčním tričku. Oddíly si odhlasovaly také změnu barvy, nově se poznáme podle tmavě modré. Objednaná trička budou k vyzvednutí během února u vedoucích oddílů!

(Pokračování textu…)

Je nás opět o něco více aneb registrace střediska uzavřena

Pro letošní rok má naše středisko celkem registrovaných 390 členů. Došlo k mírnému nárůstu členské základny o 9 členů oproti loňskému roku. Největším oddílem v našem středisku je oddíl Chobotnic, který má 64 členů. V těsném závěsu je druhý chlapecký oddíl s počtem 62 členů. Z celkového počtu 390 členů je 287 členů ve věku do 18 let. Nejmladšímu registrovanému členovi je 3,5 roku, nejstaršímu členovi je 90 let. Z nárůstu členské základny máme radost a doufáme, že budeme moci co nejdříve rozjet naši činnost naplno.

(Pokračování textu…)

Nezahálíme ani během omezení činnosti

Přestože kvůli koronaviru máme jako skauti omezenou činnost, na Ostrově panuje čilý stavební ruch. Během listopadu proběhla v naší hlavní klubovně jedna z největších stavebních akcí za posledních několik let. Zrealizovali jsme kompletní výměnu elektroinstalace ve všech klubovnách od hlavního elektroměrového rozvaděče po poslední zásuvku. V klubovnách přibylo rovněž nouzové osvětlení pro zvýšení bezpečnosti při neočekávaném přerušení dodávky elektrické energie nebo požáru a v části z nich bylo osazeno nové osvětlení. Investiční náklady akce byly v celkové výši 174.378,- Kč. Na akci jsme dostali dotaci z programu opravy a údržby materiálně – technické základny organizačních jednotek Junáka – českého skauta, který je finacován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve výši 113.945,- Kč. Akci provedla firma pana Radima Trosberga v průběhu několika týdnů ke všeobecné spokojenosti nás všech. Děkujeme všem zúčastněným.

(Pokračování textu…)

PF 2021

Přejeme vám krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví, přátel a nových dobrodružství!

(Pokračování textu…)

Kde získat Betlémské světlo?

Den před Štědrým večerem se bude v Turnově a jeho okolí rozdávat Betlémské světlo. Kde všude si ho můžete vyzvednout? Od 14 do 18 hodin na Valdštejně, od 16 do 18 hodin na skautském Ostrově, zámku Hrubý Rohozec, vlakovém nádraží v Turnově, v Přepeřích na návsi, pod Hlavaticí, u kapličky na Malé Skále, v Metelkových sadech u sochy sv. Jana Nepomuckého a také na turnovském náměstí, kde bude od 14 hodin k vidění také betlém. Prosíme o dodržování rozestupů. Těší se na vás turnovští skauti!

(Pokračování textu…)

Vybrali jste jméno střediskové plachetnice

Během října jste měli možnost podávat návrhy jména nové střediskové plachetnice, v listopadu pak přišlo na řadu hlasování. Dorazilo celkem 37 návrhů, do hlasování se zapojilo 111 členů a přátel střediska a s 23 hlasy vyhrál název PaŠtika, který do soutěže zaslal pan Roman Hák. Vítězný návrh bude oceněn novým funkčním tričkem našeho střediska. Děkujeme všem za účast, my už se nemůžeme dočkat, až se do plachet PaŠtiky opře první vítr!

(Pokračování textu…)

Betlémské světlo dorazí do Turnova i letos

Už tradičně budou skautky a skauti z turnovského střediska v předvečer Štědrého dne rozdávat Betlémské světlo. Kvůli aktuální situaci ale letošní rozdávání proběhne trochu jinak než tomu bylo v předchozích letech. Plamínek, který k nám připutoval až z betlémské jeskyně, si budete moci domů odnést hned z osmi míst v Turnově a jeho okolí, všechny lokality najdete na přiloženém plakátku. Světlo si budete moci vyzvednout 23. prosince od 16 do 18 hodin. Těšíme se na Vás!

(Pokračování textu…)