Nechte své dítě vyrůst ve skautu

Stejně jako každý rok se koncem léta blíží čas, kdy oddíly po táborech znovu obnoví svou činnost. S tím jsou spojené i nábory nových členek a členů.
Aktuální nabídka našich oddílů pro nový skautský rok 2022/2023

– pokud Vámi vybraný oddíl nemá kapacitu v požadované věkové kategorii, zkuste se individuálně spojit s vedoucím oddílu

1. dívčí oddíl „Dost“

– nábor proběhne na začátku roku 2023

– kontaktní osoba Markéta Zikudová, bagr@skaut.cz, tel. +420 720 149 728

– více informací na www.dost.skauting.cz/

2. dívčí oddíl „Panoženky“

– nábor holek v 1. třídě

– kontaktní osoba Eliška Berndtová, berndteli@seznam.cz, tel. +420 739 546 869

– tábory a víkendové akce pořádají ve spolupráci s 4. chlapeckým oddílem

– více informací na www.panozenky.blogspot.cz

3. dívčí oddíl „Chobotnice“

– nábor holek ve 2. – 3. třídě

– kontaktní osoba Lidmila Horáková, chobotnice.turnov@skaut.cz, tel. 725 424 184

– více informací na www.chobotniceturnov.cz

4. dívčí oddíl

– nábor holek v 1. – 5. třídě

– kontaktní osoba Marie Jiřičková, 4divci@skaut.cz, tel. 734 104 386

– více informací na www.4do.skauting.cz

1. chlapecký oddíl „Habokawy“

– nábor v letošním roce neplánují

– kontaktní osoba Jan Budina, hony@turnov.org

– více informací na www.habokawy.cz

2. chlapecký oddíl

– nábor kluků všech věkových kategorií od 2. třídy

– kontaktní osoba Tomáš Veselý, piskot@turnov.org, tel. 605 063 668

– více na www.skauti.org

3. chlapecký oddíl „Paviáni“

– nábor kluků v 1. – 2. třídě (6-8 let) 4-6 nových členů do smečky Zubrů – schůzky ve středu 16:00 – 17:00

– nábor kluků 6. nebo 7. třída (11-12 let) 4-6 nových členů do skautských družin Výři (středa 17:15-18:45) a Čápi (pátek 16:00-17:30)

– kontaktní osoba Jan Pekař, paviani.turnov@gmail.com,  tel. 732 137 552552

– více informací na www.paviani.skauting.cz

4. chlapecký oddíl

– nábor v letošním roce neplánují

– kontaktní osoba Radek Horák, radek@turnov.org, tel. 725 993 360

– tábory a víkendové akce pořádají ve spolupráci s 2. dívčím oddílem

– více informací 4cho.skauting.cz

Komentáře nejsou povoleny.