Pravidla ohledně testování u příměstských táborů – aktualizováno

Od tohoto týdne už jsou známa pravidla pro testování na příměstkých táborech. Bohužel je pro nás situace stále komplikovaná epidemiologickými opatřeními, která se stále vyvíjí a mění ze dne na den. Je nám líto, že Vám v tuto chvíli nejsme schopni zaručit, že níže uvedená pravidla účasti na táboře se již nebudou měnit. Pokud by se tak stalo, budeme Vás obratem informovat.

Jaká pravidla tedy platí?

Každý účastník tábora starší 6ti let musí v den nástupu splnit jednu z podmínek tzv. OTN (očkování-test-prodělaná nemoc). Pravidla nadále sledujeme a v případě změn vás o nich budeme informovat a pravidla aktualizujeme.

1) Testy z testovacího místa:   – první den nástupu na tábor odevzdá účastník vedoucímu tábora platný negativní test (PCR nebo antigenní) z testovacího místa (tedy předloží certifikát z portálu ocko.uzis.cz nebo vytištěné potvrzení z místa testování)   – v den nástupu nesmí být PCR test starší 7 dní a antigenní test starší 72 hodin   – test je nezbytné podstoupit před prvním dnem nástupu na tábor a je platný po celý běh tábora (tedy není vyžadováno přetestování v průběhu tábora)

2) Test provedený na místě:   – první den nástupu na tábor provede účastník přímo na místě za přítomnosti vedoucího tábora vlastní antigenní test. Na základě negativního výsledku testu bude účastníkovi umožněna účast na táboře.
   – test není možné provést doma a přinést jen jeho výsledek nebo čestné prohlášení!   – testy nebudeme na místě prodávat ani nabízet zdarma, účastník musí mít test vlastní. Uznávány budou pouze testy povolené MZČR, viz ZDE). Doporučujeme mít k dispozici jeden náhradní test pro případ, že by byl provedený test neprůkazný a bylo by potřeba jej opakovat.   – test je nezbytné podstoupit v první den nástupu na tábor a je platný po celý běh tábora (tedy není vyžadováno přetestování v průběhu tábora)

3) Prodělané onemocnění:   – v případě, že účastník prodělal onemocnění Covid-19 a od prvního průkazného laboratorního testu neuběhlo více než 180 dní, nemusí účastník podstupovat testování.   – v případě splnění výše uvedené podmínky předloží účastník potvrzení (zprávu) od svého praktického lékaře. Za vystavení této zprávy mohou být lékařem účtovány poplatky v řádu sta korun, tyto poplatky neproplácíme

4) Očkování:   – Od 9.7.2021 bude z nutnosti testování vyloučena pouze osoba s ukončeným očkováním proti onemocnění Covid-19 (tedy min. 14 dní po druhé dávce očkování v případě dvoudávkové vakcíny nebo min. 14 dní po první dávce v případě jednodávkové vakcíny). Dřívější výjimku z testování po aplikované první dávce u dvoudávkové vakcíny tak od 9.7.2021 nebude možné uplatnit.

Jedinou možností u neočkovaných účastníků je tak průkaz bezinfekčnosti laboratorně provedeným antigenním nebo PCR testem, samotestem, případně dokladem o prodělaném onemocnění – blíže viz podmínky v dříve zaslaném mailu (níže).
V případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Komentáře nejsou povoleny.