Příměstské tábory 2020

Vážení rodiče a účastníci, letošní příměstské tábory připravujeme, přihlašování je spuštěno na stránce https://scouting.turnov.org/prihlaska

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, omezení kapacity či úplné zrušení akce. V případě zrušení účasti na akci z důvodu omezení kapacity ze strany pořadatele, bude již přihlášeným účastníkům vrácena uhrazená platba akce v plné výši. Pro rozhodnutí o účasti při omezení kapacity je rozhodující pořadí podaných přihlášek. V případě předčasného ukončení akce např. z důvodu výskytu nákazy Covid19 nebo úplného zrušení akce před jeho zahájením dojde k vrácení dosud nevynaložené části poplatku.

Komentáře nejsou povoleny.