Sponzoři a dárci

Seznam sponzorů a dárců, kteří podpořili skautské středisko:
Pokud naši činnost chcete podpořit, konktaktujte nás!

Pamico Pamico Czech, s.r.o. (od ledna 2012 do současnosti)
poskytuje internet v areálu kluboven v hodnotě cca 5.000 Kč/rok.
www.pamico-czech.cz
Partners Partners Market Turnov (2018)
příspěvek na realizaci projektu „100 let republiky“ ve výši 10.000 Kč
www.partners-turnov.cz
VCT Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. (2012,2014)
poskytlo prostory na RK Malý strom 2012 a 2014 v hodnotě 6.000 Kč.
www.vctu.cz
MW MW spol. s r. o. (prosinec 2013)
darovala promítací plátno do kluboven v hodnotě přes 5.000 Kč.
www.mw-screens.cz
Preciosa Preciosa, a.s. (2009, 2011)
darovala dataprojektor a přispěla na inventář táborů, více než 40.000 Kč.
www.preciosa.com

Komentáře nejsou povoleny.