Sponzoři a dárci

Seznam sponzorů a dárců, kteří podpořili skautské středisko:
Pokud naši činnost chcete podpořit, kontaktujte nás!

                        

Pamico Pamico Czech, s.r.o. (od ledna 2012 do současnosti)
poskytuje internet v areálu kluboven v hodnotě cca 5.000 Kč/rok.
www.pamico-czech.cz
logo.jpg Liberecký kraj (2019)
podpořil v rámci projektu „Junák – český skaut, středisko Štika Turnov,z.s. – Zlepšení podmínek stanového tábora“ nákup elektrického generátoru a čerpadla pro polní sprchu částkou 20.000 Kč.
www.kraj-lbc.cz
Skautlib Junák-český skaut, Liberecký kraj, z.s. (2019)
podpořil příspěvkem projekt „ Účast na republikovém kole SZ 2019 “ ve výši 3.264 Kč, projekt „ Základní kolo SZ 2019 – oblast Semilsko “ příspěvkem ve výši 6.900 Kč a projekt “ Výroční střediskové setkání 2019″ příspěvkem ve výši 4.000,-Kč.
www.skautlib.cz
Partners Partners Market Turnov (2018)
příspěvek na realizaci projektu „100 let republiky“ ve výši 10.000 Kč
www.partners-turnov.cz
VCT Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. (2012,2014)
poskytlo prostory na RK Malý strom 2012 a 2014 v hodnotě 6.000 Kč.
www.vctu.cz
MW MW spol. s r. o. (prosinec 2013)
darovala promítací plátno do kluboven v hodnotě přes 5.000 Kč.
www.mw-screens.cz
Preciosa

Preciosa, a.s. (2009, 2011)
darovala dataprojektor a přispěla na inventář táborů, více než 40.000 Kč.
www.preciosa.com

 

Komentáře nejsou povoleny.