Výroční setkání střediska

V pátek 11. října večer se v salónku restaurace Karel IV. uskutečnilo výroční setkání našeho střediska. Setkání se zúčastilo přes 50 skautů i neskautů. Ti společně zhlédli prezentace jednotlivých táborů, které se v rámci našeho střediska v létě uskutečnily.

V úvodu vůdce střediska Podkovák všechny příchozí přivítal a krátkou prezentací shrnul akce, které uplynulý skautský rok přinesl. Poté již následovaly prezentace jednotlivých táborů, mezi kterými navíc nechyběly tábory rodičů s dětmi (TRD a Cvrčkové), také roverský tábor, který se uskutečnil pod taktovkou Bubly, a krátké zhodnocení příměstských táborů.

Doufáme, že další roky přinesou opět zajímavou náplň táborů, kterých se účastní členové střediska Štika Turnov, ale i široká veřejnost (příměstské tábory).

 

Komentáře nejsou povoleny.