Příspěvky označeny štítky

Lovci na Sychrově

V sobotu 17. října se skautské středisko účastnilo Svátku nože a luku na zámku Sychrov. Ti starší pomáhali na stanovištích, mladší si obešli celý zámecký park, v jehož zákoutích se schovávala různá zvířata, které bylo nutné ulovit. A tak si všichni zúčastnění vyzkoušili strefit lukem a šípem medvěda, muflona či třeba bobra. Samozřejmě, že zvířata […]

... celý příspěvek »

Skautské Dračice sbírají oblečení pro charitu v Liberci

15.– 24. května probíhá pilotní ročník nového celostátního projektu Skautský dobrý skutek, do kterého se zapojila i družina mladších skautek z Turnova. Skautské oddíly z celé republiky zorganizují více než čtyři desítky lokálních akcí s přínosem veřejnosti. Ukazují tak, jak důležité je v praxi naplňovat význam skautských hodnot jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce.

... celý příspěvek »

Živý betlém na náměstí v Turnově

23. prosince, den před Štědrým dnem, se na náměstí v Turnově sešlo přibližně 500 lidí, kteří si přišli popřát krásné prožití Vánoc.

... celý příspěvek »

Přes 10 000 putuje na sbírku Společně proti leukémii

V termínu 13. – 14. 6. 2014 jste na pumpách Benzina a Shell mohli vidět lidičky, kteří v červených trikách myjí okna dopravním prostředkům za malý příspěvek do kasičky.

... celý příspěvek »

Skauti na Boudě

K dětskému dni, který se pod patronací organizace The Bouda uskutečnil v sobotu 7. června,  si naše skautské středisko připravilo aktivity na sobotní dopoledne.

... celý příspěvek »

Výprava na Malou Skálu – odhalení památníku Čestmíru Šikolovi

V neděli 13. 4. se nás osm sešlo na skautském ostrově, odkud jsme vyrazili do Dolánek a pak dále po pravém břehu Jizery na Malou Skálu. Naše cesta vedla přes Zrcadlovou kozu na zříceninu hradu Zbirohy, kde jsme se nasvačili a prohlédli zříceninu hradu. Poté jsme pokračovali dále na Malou Skálu, kde nás čekalo odhalení […]

... celý příspěvek »

Slavit s velbloudem… to je ono

Po válce v červnu 1945 chytili skauti zatoulaného a cirkusového velbluda, kterého chytili do lasa a donesli ho do ZOO v Troji. Cesta byla dlouhá 99 km a vedla přes Kutnou horu, Kolín a Čáslav. Velbloudici Pepitu si předávali ve štafetě skauti z různých oddílů.

... celý příspěvek »

Kuře opět po roce pomohlo dětem…

Pomozte dětem, to slýcháváme od známých osobností z televize na Velikonoce, a proto je naše středisko zapojeno do akce už několikátý rok.

... celý příspěvek »

Hrajeme si s řemesly !

Sobotní odpoledne, dvanáctého dubna, bylo prostoupeno slunečným paprsky a také našimi řemeslnými dílničkami.

... celý příspěvek »

Skautský ples praskal ve švech…

V páteční podvečer 21.března se v sále SUPŠ konal skautský ples.

... celý příspěvek »